Клишета за брайлов текст
Щанцформи
Производство на плоски щанц форми
Производство на ротационни щанц форми
Продажба на материали за изработка на щанц форми

Канак ООД

Технологичното оборудване е на най-високо ниво. То е на фирмата SANDVIK-Швеция и е специализирано за този вид производство. Фирмата разполага с лазерна технологична установка, производство на ROFIN-SINAR, за прорязване канала за ножовете, което гарантира точност и качество на произвежданите щанцформи. Разполагаме с високоточен режещ плотер за изрязване на мостри от картон, велпапе, а също така и за фрезоване на бигови форми от пертинакс.Огъването на ножовите се извършва с помоща на Автомат. Проектирането, моделирането и изработката се осъществява с помоща на ефективна CAD-CAM система, специализирана за такъв вид работа и осигуряваща висока ефективност, надежност и повторяемост на произвежданите изделия.Проект и главна цел: Подобряване на производствения капацитет в КАНАК ООД
 
Бенефициент: „КАНАК“ ООД
 
Обща стойност: 486 354.00 лв., от които   289 380.62 лв. европейско и      51 067.18 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 10.12.2020 г.
Край: 10.12.2021 г.

Направи поръчка Направи запитване