Технологичното оборудване е на най-високо ниво

Връзка с нас

Контакти

Свържете се с нас, за да ви дадем по-подробна информация за нашите продукти

Връзка с нас

Адрес

гр. София

Телефон

+359 886 27 11 29

Email

kanaksofia@kanakbg.com

Адрес

гр. Г. Оряховица

– централен офис и
производствена база

Телефон

+359 618 64318

Email

office@kanakbg.com

За справки и поръчки

Телефон

+359 885 93 43 04

Email

cad@kanakbg.com

Адрес

гр. София

Телефон

+359 886 27 11 29

Email

kanaksofia@kanakbg.com

Адрес

гр. Г. Оряховица

Телефон

+359 618 64318

Тел./Факс

+359 618 64320

Email

cad@kanakbg.com

За поръчки

Телефон

+359 887763223

Email

cad@kanakbg.com

За справки

Телефон

+359 887130819

Телефон

+359 887763223

Email

office@kanakbg.com

Изпратете ни съобщение